fbpx

Adres: İncirli Caddesi No:89/8 Bakırköy-İSTANBUL

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA İZİN FORMU

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA İZİN FORMU

Bu izin formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (6698 Sayılı Kanun) ile düzenlenen gerçek / tüzel kişi veya işletmelerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınız ile mevcut iş sözleşmenizin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanmıştır.

 

Almış olduğunuz sağlık hizmeti veya hizmetleri dahilinde, ilgili kanunun
3. maddesinde yer verilen açık rıza tanımı kapsamında; Kimlik bilgileriniz, konulan tanı ve uygulanan muayene bilgilerini; tespit edilen sağlık sorunları için uygulanacak tedavi süreçlerini ve sonuçlarını, işletme dahilinde görsel ve yazılı dokümanlar olarak işlenmektedir.

 

Bu izin formu;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde  kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türkiye’de  mukim olan yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

 

 

 

 

 

                                                                                ONAY

 

                                                                        …  / …  / 2022

 

 

ADI – SOYADI                                                                                          VERİ SORUMLUSU

T.C. NO                                                                         YRD.DOÇ.DR. SONER BÜYÜKKINACI
İMZA                                              

 

 

1
×
Merhabalar;
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?